• Reforma në drejtësi, aksesi në gjykata, korrupsioni në gjyqësor Anketimi II me gjykatësit e shkallës së pare
  • Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë (QTIL)*1 në bashkëpunim me Ambasadën Britanike në vijim të një projekti mbi reformat në sistemin e drejtësisë e vecanërisht ato në KLD ka realizuar një anketim me gjykatësit e shkallës së parë të gjyqësorit. Anketimi u realizua në periudhën shkurt-mars të këtij viti. U përfshinë në anketim 60% e gjykatave të shkallës së parë në të gjithë vendin ose ndryshe nga 14 gjykata prej 23 që janë gjithsej.
Rreth nesh

Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë është organizatë e shoqërisë civile me zyrë në Tiranë, e regjistruar ne gjykatë që në vitin 2004. Ajo është e specializuar në cështjet e monitorimit, transparencës dhe qeverisjes së mirë. QTIL shërben si reporter lokal për Global Integrity....

Projekti më i fundit
kallam-7

Identification and promotion of recreational and tourist fishing destinations in the coastal area of Durres and Lezha counties

The result of the project is the construction of an online guide in Albanian and English dedicated to local and foreign tourists, accompanied by instructions for reaching recreational or tourist fishing destinations, promotional photos and videos for these destinations, marketing on social networks. The guide will also provide useful data on recreational fishing with details on culture and heritage, area specifics including fishery and aquaculture as well as aspects of the impact of global warming on the areas where this type of fishing is carried out.

Lajme & Multimedia
Pasqyrimi në media i projektit "Sondazh me gjyqtaret, korrupsioni, pavarësia dhe integriteti në sistemin e drejtësisë"
Anketimi II me gjykatësit e shkallës së pare, 2014
Rritja e aksesit të qytetarëve në gjykatë dhe përmirësimi i procedurave gjyqësore
KLD ka mundësuar kohët e fundit gjurmimin nga ana e qytetarëve të ankesave që ata bëjnë ndaj gjyqësorit nëpërmjet portalit të ankesave online që është e vendosur në faqen elektronike të KLD-së
Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë (QTIL) përshëndet vendimin e qeverisë për të reduktuar ndjeshëm taksat gjyqësore për qytetarët e të gjitha kategorive nëpërmjet ndryshimit të udhëzimit të përbashkët të ministrisë së Drejtësisë dhe ministrisë së Financave të marsit të vitit 2010
Qëndroni të lidhur
Kontakte

Rr. Komuna e Parisit, Pal.2, Sh. 2, Tirane, Shqiperi
email: info@transparence.al
Mob: +355 682088602
Fax: +355 42260959

© 2013 Qender per Transparence dhe Informacion.Te gjitha te drejtat e rezervuara.