• Reforma në drejtësi, aksesi në gjykata, korrupsioni në gjyqësor Anketimi II me gjykatësit e shkallës së pare
  • Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë (QTIL)*1 në bashkëpunim me Ambasadën Britanike në vijim të një projekti mbi reformat në sistemin e drejtësisë e vecanërisht ato në KLD ka realizuar një anketim me gjykatësit e shkallës së parë të gjyqësorit. Anketimi u realizua në periudhën shkurt-mars të këtij viti. U përfshinë në anketim 60% e gjykatave të shkallës së parë në të gjithë vendin ose ndryshe nga 14 gjykata prej 23 që janë gjithsej.
Rreth nesh

Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë është organizatë e shoqërisë civile me zyrë në Tiranë, e regjistruar ne gjykatë që në vitin 2004. Ajo është e specializuar në cështjet e monitorimit, transparencës dhe qeverisjes së mirë. QTIL shërben si reporter lokal për Global Integrity....

Projekti më i fundit
prezantimi i ankimimit online ne min e drejt maj 2012

Ankimimi Online ne Ministrine e Drejtesise dhe KLD

Ministria e Drejtësisë (MD) dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) presin deri në 1000 ankesa në vit për gjyqësorin cfarë përbën një fluks të madh ankimimesh. ërpunimi i tyre bëhet manualisht në të dy institucionet. Ndërkaq qytetarët po ashtu aplikojnë për ankesën manualisht.

Lajme & Multimedia
Pasqyrimi në media i projektit "Sondazh me gjyqtaret, korrupsioni, pavarësia dhe integriteti në sistemin e drejtësisë"
Anketimi II me gjykatësit e shkallës së pare, 2014
Rritja e aksesit të qytetarëve në gjykatë dhe përmirësimi i procedurave gjyqësore
KLD ka mundësuar kohët e fundit gjurmimin nga ana e qytetarëve të ankesave që ata bëjnë ndaj gjyqësorit nëpërmjet portalit të ankesave online që është e vendosur në faqen elektronike të KLD-së
Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë (QTIL) përshëndet vendimin e qeverisë për të reduktuar ndjeshëm taksat gjyqësore për qytetarët e të gjitha kategorive nëpërmjet ndryshimit të udhëzimit të përbashkët të ministrisë së Drejtësisë dhe ministrisë së Financave të marsit të vitit 2010
Qëndroni të lidhur
Kontakte

Rr. Komuna e Parisit, Pal.2, Sh. 2, Tirane, Shqiperi
email: info@transparence.al
Mob: +355 682088602
Fax: +355 42260959

© 2013 Qender per Transparence dhe Informacion.Te gjitha te drejtat e rezervuara.